ចូលឆ្នាំចិន រោង មមី ច ថោះ និងរការ ទ្រព្យចូលខ្លាំងជាងឆ្នាំ៧ទៀត

Loading...

ប្រសិនជាអ្នក ជាបុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង៥ខាងលើ អ្នកនឹងអាចជួបនឹងទ្រព្យធំនៅពេលចូលឆ្នាំចិន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?


ឆ្នាំរោង
អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ឲ្យតែក្តាប់ឱកាសក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំចិនឲ្យជាប់ នោះនឹងអាចទទួលបានអាំងប៉ាវដ៏ធំមួយចូលមកជាមិនខានឡើយ។ 


ឆ្នាំមមី
បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ជាមនុស្សដែលអាចទទួលបានលាភក្រៅខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំចិន។ អ្នកមិនត្រឹមតែអាចទទួលបានអាំងប៉ាវពីបងប្អូនទេ ថែមទាំងអាចឈ្នះបៀរទៀតផង។ ជាពិសេស ពេលដើរតាមផ្លូវក៏អាចរើសបានលុយផងដែរ។


ឆ្នាំច
ក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំចិន លាភរបស់អ្នកនឹងអាចឡើងខ្ពស់ខ្លាំង។ ដូចនេះ អ្នកនឹងអាចទទួលបានទ្រព្យមួយផ្នែកធំចូលមកជាមិនខានឡើយ។


ឆ្នាំថោះ
នៅពេលដែលអ្នករក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃ អ្នកនឹងអាចទទួលបានផលដែលនឹកស្មានមិនដល់ក្នុងពេលចូលឆ្នាំចិន។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែក្តាប់ឱកាសទាំងនេះឲ្យជាប់ ទើបមានប្រាក់ចូលមកច្រើន។


ឆ្នាំរកា
នៅពេលដែលដល់ចូលឆ្នាំចិន អ្នកនឹងឆ្លងផុតឆ្នាំជាន់របស់អ្នកហើយ។ ដូចនេះ អ្នកនឹងអាចទទួលបានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការចំណេញបានប្រាក់ធំ។ ដូចនេះ អ្នកនឹងមិនខ្វះលុយចាយនោះឡើយ៕

 

Loading...
Loading...