ឆ្នាំ​២០១៨ ពណ៌ និង​លេខ​សំណាង​របស់​ឆ្នាំ​ទាំង​១២ គឺ​អ្វី​ទៅ​?

Loading...

ប្រសិន​ជា​អ្នក​ស្លៀកពាក់​ត្រូវ​ពណ៌​សំណាង​របស់​អ្នក នោះ​លាភ​ធំ​នឹង​អាច​មក​នៅ​លើ​ខ្លួន​អ្នក​បាន​។ ដូចនេះ តើ​ឆ្នាំ​ទាំង​១២​ត្រូវ​នឹង​ពណ៌ និង​លេខ​ប៉ុន្មាន​ក្នុង​ឆ្នាំក្រោយ​ទៅ​?

 • ឆ្នាំ​ជូត ត្រូវ​នឹង​ពណ៌​ក្រហម និង​ខ្មៅ​។ លេខ​សំណាង គឺ​លេខ​២ និង​៧​។​
 • ​ឆ្នាំ​ឆ្លូវ ត្រូវ​នឹង​ពណ៌​ស និង​ក្រហម​។ លេខ​សំណាង គឺ​លេខ​៥ និង​៦​។​
 • ​ឆ្នាំ​ខាល ត្រូវ​នឹង​ពណ៌​ខ្មៅ និង​លឿង​។ លេខ​សំណាង​របស់​អ្នក គឺ​លេខ​២ និង​៧​។​
 • ឆ្នាំ​ថោះ ត្រូវ​នឹង​ពណ៌​ស និង​ផ្ទៃមេឃ​។ លេខ​សំណាង គឺ​លេខ​៣ និង​៦​។​
 • ឆ្នាំ​រោង ត្រូវ​នឹង​ពណ៌​ស និង​ខ្មៅ​។ លេខ​សំណាង គឺ​លេខ​០ និង​៨​។​
 • ឆ្នាំ​ម្សាញ់ ត្រូវ​នឹង​ពណ៌​ស និង​ស្វាយ​។ លេខ​សំណាង​របស់​អ្នក គឺ​លេខ​៦ និង​៨​។​
 • ឆ្នាំ​មមី ត្រូវ​នឹង​ពណ៌​ផ្ទៃមេឃ និង​ប្រផេះ​។ លេខ​សំណាង​របស់​អ្នក គឺ​លេខ​២ និង​៧​។​
 • ឆ្នាំ​មមែ ត្រូវ​នឹង​ពណ៌​ស និង​ក្រហម​។ លេខ​សំណាង​របស់​អ្នក គឺ​លេខ​៣ និង​៩​។​
 • ឆ្នាំ​វក ត្រូវ​នឹង​ពណ៌​ផ្ទៃមេឃ និង​ខ្មៅ​។ លេខ​សំណាង​របស់​អ្នក គឺ​លេខ​៤ និង​៨​។​
 • ឆ្នាំ​រកា ត្រូវ​នឹង​ពណ៌​លឿង និង​ស្វាយ​។ លេខ​សំណាង​របស់​អ្នក គឺ​លេខ​០ និង​៥​។​
 • ឆ្នាំច ត្រូវ​នឹង​ពណ៌​បៃតង និង​ស​។ លេខ​សំណាង​របស់​អ្នក គឺ​លេខ​៣ និង​៩​។​
 • ឆ្នាំ​កុរ ត្រូវ​នឹង​ពណ៌​ផ្ទៃមេឃ និង​ប្រផេះ​។ លេខ​សំណាង គឺ​លេខ​៤ និង​៧៕

 

Loading...
Loading...