​ម​មែ ច ខា​ល រោង ម្សាញ់ និង​កុរ នឹង​អាច​ទទួលបាន​លាភ​ប៉ុន​មេឃ​ក្នុងថ្ងៃនេះ​

Loading...

ខាងក្រោម​នេះ យើងខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​ចំណាត់ថ្នាក់​នៃ​លាភ​ដែល​ឆ្នាំ​ទាំង​៦​ខាងលើ អាច​ទទួលបាន​ក្នុងថ្ងៃនេះ​។ ជាពិសេស យើងខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​ឆ្នាំ​ដែល​គួរតែ​ប្រយ័ត្ន​ផង​ដែរ​។ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​ទៅ​?

  • ​ឆ្នាំ​ដែល​អាច​ទទួលបាន​លាភ​ខ្ពស់​ជាងគេ មានដូចជា ៖ ឆ្នាំ​មមែ ច និង​ខាល​។​
  • ​ឆ្នាំ​ដែល​អាច​ទទួលបាន​លាភ​បង្គួរ មានដូចជា ៖ ឆ្នាំ​រោង ម្សាញ់ និង​កុរ​។​
  • ​ឆ្នាំ​ដែល​គួរតែ​ប្រយ័ត្ន មានដូចជា ៖​ឆ្នាំ​ឆ្លូវ ម​មី និង​ជូត​។​
  • ​ក្នុងថ្ងៃនេះ អ្នក​មិន​គួរ​ចុះកិច្ចសន្យា​សហការ​ជាមួយ​អ្នក​ដទៃ​ឡើយ​។​
  • ​ក្នុងថ្ងៃនេះ អ្នក​អាច​ស្លៀក​សម្លៀក​បំពាក់​ពណ៌​លឿង ពណ៌​ទឹកក្រូច ឬ​ពណ៌​បៃតង​ដើម្បី​បង្កើន​លាភ​សំណាង​របស់​អ្នក​៕

 

Loading...
Loading...