ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០១៧ ដល់​២០១៩ ខា​ល វ​ក និង​មមី នឹង​អាច​ចៀសផុត​ពី​សំណាងអាក្រក់​

Loading...

​ប្រសិន​ជា​អ្នក ជា​បុគ្គល​ដែល​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ទាំង​៣​ខាងលើ នោះ​អ្នកនឹង​អាច​គេចផុត​ពី​សំណាងអាក្រក់​ទាំងឡាយ​ចំនួន​៣​ឆ្នាំ​។ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​ទៅ​?ឆ្នាំ​ខាល​
ក្នុង​រយៈពេល​៣​ឆ្នាំនេះ អ្នក​មិន​ត្រឹមតែ​មិន​ជួប​នឹង​សំណាងអាក្រក់​ទេ ថែម​ទាំង​អាច​ទទួលបាន​លាភ​ផ្ទួនៗ​ទៀតផង​។ ដូចនេះ អ្នក​នឹង​មិន​រស់​នៅក្នុង​ជីវភាព​លំបាក​ទៀត​ឡើយ​។​

ឆ្នាំ​វក​
ក្នុង​រយៈពេល​៣​ឆ្នាំនេះ អ្នក​នឹង​អាច​ទទួលបាន​ផល​ធំ​ពី​ការងារ និង​មុខរបរ​របស់​អ្នក​។ ជាពិសេស លាភ​ក្រៅ​ក៏​កំពុងតែ​រងចាំ​អ្នក​ផងដែរ​។​

ឆ្នាំ​មមី​
៣​ឆ្នាំ​ខាងមុខនេះ អ្នក​នឹង​អាច​ទទួលបាន​ឃ្លាំង​មាស​មួយ​។ ជាពិសេស គ្មាន​មនុស្ស​អាក្រក់​ចូល​ជិត​អ្នក​ឡើយ​៕

 

Loading...
Loading...