សូមជួយ​Share​ឲ្យ​ជូត ថោះ និង​ឆ្លូវ ព្រោះ​ឆ្នាំនេះ​អាច​ក្លាយជា​អ្នកមាន​បាន​

Loading...
​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ អ្នក​ដែល​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ទាំង​៣​ខាងលើ អាច​ក្លាយជា​អ្នកមាន​បាន​។ តើ​មាន​តាម​ណា​ទៅ​?
 
​ឆ្នាំ​ជូត​
​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ ជា​ឆ្នាំ​ដែល​អ្នក​មាន​សំណាង និង​អាច​ទទួលបាន​ឱកាស​ច្រើន​ក្នុងការ​ចំណេញ​ប្រាក់​។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ក៏​អាច​ជួប​នឹង​បញ្ហា​ច្រើន​ដែរ តែ​អាច​ឆ្លង​ផុត​បាន​យ៉ាង​ងាយ​។ ជា​ហេតុ​ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​អាច​ទទួលបាន​ជោ​គ​ជ័យ​គ្រប់រឿង​។ ដូចនេះ​ទ្រព្យ​នឹង​អាច​ហូរ​ចូល​តាម​នោះដែរ​។​
ឆ្នាំ​ថោះ​
​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ ក្នុង​មុខរបរ​អ្នក​អាច​ចេញ​ជា​ផ្លែផ្កា​បាន​។ វា​នឹង​អាច​មាន​ភាព​រីកចម្រើន ជា​ហេតុ​ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​អាច​ចំណេញ​បានទ្រ​ព្យ​មួយផ្នែកធំ​។ ដូចនេះ​អ្នក​នឹងមិន​ខ្វះ​លុយ​ចាយ​ឡើយ​។​
ឆ្នាំ​ឆ្លូវ​
​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ ជា​ឆ្នាំ​ដែល​អ្នក​មាន​លាភ​សំណាង​ល្អ​រុំ​ព័ទ្ធ​ជុំវិញ​ខ្លួន​។ ជាពិសេស គឺ​មាន​លាភ​ក្រៅ​ខ្ពស់​តែម្តង ដោយ​អាច​ទទួលបាន​លាភ​ដោយ​មិនដឹង​ខ្លួន​។ ដូចនេះ​ទ្រព្យ​អ្នក​នឹង​អាច​កើន​ទៅៗ​ជា​មិនខានឡើយ​៕

 

Loading...
Loading...