គោឧ​ស​ភ​រាជ​បរិ​ភោ​គពោត ស្រូវ និងសណ្ដែកច្រើនជាង​

Loading...

ភ្នំពេញ ៖ ​ក្រោយច្រត់ព្រះនង្គ័លរួចនៅឆ្នាំនេះ  គោឧ​ស​ភ​រាជ​បា​ន​បរិ​ភោ​គពោត៩៥% ស្រូវ៩០% និងសណ្ដែក៩០% ​ច្រើនជាងគេ ក្នុងចំណោមអាហា​រទាំ​ងប្រាំ​ពី​រមុ​ខ រួម​មា​ន ​ស្រូវ​,​ពោ​ត​,​ ​​ល្ង,​ ​សណ្តែ​ក​,​ ទឹក​ ​, ​ស្រា​ ​និង​ស្មៅ​ ​។

 

Loading...

ព័ត៍មានថ្មីៗ

Loading...