រួមភេទ​តាម​មាត់ មាន​សុវត្ថិភាព​ជាង​រួមភេទ​តាម​ទ្វារមាស​?

Loading...

ជា​ការពិត​ណាស់ អ្នក​នឹង​មិន​អាច​មាន​កូន ដោយ​ការ​រួមភេទ​តាម​មាត់​ឡើយ ប៉ុន្តែ អ្នក​នៅ​តែ​អាច​ប្រឈមមុខ​ទៅ​នឹង​ជំងឺ​កាមរោគ និង​ជំងឺ​នានា​ដដែល​។​

ជំងឺ​កាមរោគ​ជាច្រើន អាច​ឆ្លង​តាមរយៈ​ការ​រ​រួមភេទ​តាម​មាត់ ដូច្នេះ សូម​មាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ច្បាស់​ថា ដៃគូ​របស់​អ្នក​ស្អាតស្អំ​នោះទេ​។​

​ដូច្នេះ វិធានការ​តែ​មួយគត់ ដែល​ល្អ​សម្រាប់​អ្នក គឺ​ការ​រួមភេទ​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព ៖

១. ប្រើប្រាស់​ស្រោមអនាម័យ​
២. ត្រួតពិនិត្យ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ដែល​អ្នក​ទាំង​ពីរ​កំពុង​កើតមាន​៕

 

Loading...
Loading...