អនុវត្ត ៤ក្បាច់នេះ ធានាថា​មនុស្ស​ស្រី​ពេញ​ចិត្តស្ដូក​ម៉ង

Loading...
តើអ្នក​ពិតជា​ចង់ផ្តល់​ក្តីសុខ​ឱ្យគូ​ស្នេហ៍​របស់​អ្នក​ខ្លាំង​ណាស់​មែនទេ? យើង​បាន​ធ្វើការ​ស្ទាប​ស្ទង់​លើស្ត្រី​ច្រើនជាង ​១១០០នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​នឹងក្បាច់​សិច ដែល​ពួកនាង​ប្រាថ្នា​ឱ្យបុរសៗ​សាក​ល្បង​ញឹកញាប់។ ការ​ស្ទាបស្ទង់​បាន​បង្កើត ១១ក្បាច់​ដើម្បី​សាក​ល្បង ហើយ​អ្នក​ចូល​រួមម្នាក់ៗ​ត្រូវសុំ​ឱ្យ​ជ្រើសរើស ៣ក្បាច់​ដែល​នាងចូល​ចិត្តបំផុត។ ៤ក្បាច់ ខាង​ក្រោមនេះ មនុស្ស​ពេញ​និយម​បំផុត៖
 
១. ក្បាច់ទល់មុខគ្នា
អនុវត្ត ៤ក្បាច់នេះ ធានាថា​មនុស្ស​ស្រី​ពេញ​ចិត្តស្ដូក​ម៉ង
អ្នកស្ទាបស្ទង់ ៤៨% បានឱ្យ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្បាច់នេះ​ជាកំពូល​ក្បាច់។ មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើឱ្យ​នាង​ចូលចិត្ត នាងជា​អ្នកទប់​ទល់​នឹងជម្រៅ ល្បឿននៃ​ការ​សម្រុក​ចូល។ លើសពី​នេះទៀត អ្នកធ្វើ​ឱ្យនាង​មាន​ក្តីសុខ​នឹងការ​បឺត​ជញ្ជក់​សុដន់​របស់នាង។
២. ក្បាច់លើកជើង
អនុវត្ត ៤ក្បាច់នេះ ធានាថា​មនុស្ស​ស្រី​ពេញ​ចិត្តស្ដូក​ម៉ង
មូលហេតុដែលនាង​ចូលចិត្ត​ក្បាច់នេះ នៅពេល​នាងលើក​ជើង​របស់​នាងឡើង ទ្វារមាស​របស់​នាង​នឹងតូច​ចង្អៀត ​ធ្វើឱ្យ​អ្នក​កាន់​តែងាយ​ស្រួល​រក​ឃើញឆ្តេញ។
៣. ក្បាច់សម្រុកចូលពីក្រោយ
អនុវត្ត ៤ក្បាច់នេះ ធានាថា​មនុស្ស​ស្រី​ពេញ​ចិត្តស្ដូក​ម៉ង
នាងពេញចិត្ត​នឹង​ក្បាច់​មួយនេះ ព្រោះវា​ធ្វើឱ្យនាង​មាន​ក្តីសុខ​ខ្លាំង​បំផុត។
៤. ក្បាច់ឈរសម្រុកចូល
អនុវត្ត ៤ក្បាច់នេះ ធានាថា​មនុស្ស​ស្រី​ពេញ​ចិត្តស្ដូក​ម៉ង
ហេតុអ្វី​បានជា​នាងចូល​ចិត្តក្បាច់នេះ? បន្ទន់​ចង្កេះ​មករក​ទ្វារមាស​របស់នាង ហើយ​បង្កើន​ការ​សម្រុក​ចូល។ បើចង់​សម្រេច​ទឹកកាម ប្រើម្រាម​ដៃរបស់​អ្នកលេង និង​ស្ទាប​អង្អែល​ឆ្តេញ​របស់នាង៕
Loading...
Loading...