កូនក្រោយ៦ខែ ពរត្រឹមប៉ុន្មានម៉ោង ទើបល្អចំពោះសុខភាពគេ?

Loading...

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីចំនួនម៉ោងនៃការពរកូនដែលមានអាយុចាប់ពី៦ខែឡើងទៅ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?


នៅពេលដែលកូនស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនេះ អ្នកគួរតែឲ្យគេវាលលេងខ្លះ ដោយមិនគួរពរគេទេនៅពេលដែលគេមិនទារឲ្យអ្នកពរ ទើបកូនអាចលូតលាស់បានល្អ។

ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះ អ្នកក៏គួរតែពរកូនចេញក្រៅដើម្បីឲ្យគេត្រូវកម្តៅថ្ងៃខ្លះ ទើបប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់កូនរឹងមាំ។ ប៉ុន្តែការពរនេះ មិនគួរពរយូរពេកទេ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យគេធ្លាប់បាន។

ដូចនេះ នៅពេលដែលចាំបាច់ ទើបអ្នកអាចពរកូនបាន ព្រោះបើអ្នកពរយូរ គេនឹងមានទម្លាប់នេះ ដោយពេលដែលអ្នកមិនពរ គេនឹងអាចរករឿងយំជាខ្លាំងបាន៕

 

Loading...
Loading...