នៅពេល​ដែលអ្នក​ទទួលទាន​ទឹកក្តៅ​រៀងរាល់​ព្រឹក​តើនឹង​មាន​រឿងអ្វី​កើតឡើង

Loading...
នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ផឹក​ទឹក​ក្តៅ​ជា​រៀង​រាល់​ព្រឹក​ដោយ​ពោះ​ទទេរ​អ្នក​និង​ឃើញ​មាន​ផល​ជា​វិជ្ជមាន​ជា​ច្រើន​ដែល​អ្នក​មិន​ធ្លាប់​ដឹង​ដូច​ជា៖ ជួយ​បង្កើន​ដល់​ការ​រំលាយ​អាហារ​, កម្ចាត់​ជាតិ​ពុល​ពី​រាង​កាយ​, បំបាត់​ការ​ឈឺ​ចាប់​និង​ធ្វើ​ឱ្យ​សរសៃ​ឈាម​រត់​ស្រួល ។ ល ។នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​អ្្នក​និង​បាន​ដឹង​ថា​ការ​ផឹក​ទឹក​ក្តៅ​នៅ​​ពេល​ព្រឹក​ផ្តល់​ផល​ប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ ។
 
ការ​បន្សាប​ជាតិ​ពុល
ផឹក​ទឹក​ក្តៅ​មួយ​ពែង​នៅ​ពេល​ព្រឹក​អាច​បញ្ចេញ​ជាតិ​ពុល​ពី​រាង​កាយ​ជួយ​រំលាយ​អាហារ​ក្នុង​ក្រពះ។
 
ជួយ​ដល់​ការ​រំលាយ​​អាហារ
ប្រសិន​​បើ​អ្នក​មាន​ការ​ពោះ​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ផឹក​ទឹក​ក្តៅ​មួយ​កែវ​នៅ​ពេល​ព្រឹក​មុន​ពេល​ញ៉ាំ​អាហារ​និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​រំលាយ​អាហារ​បាន​លឿន​និង​ការ​ឈឺ​ចុក​ចាប់​ពោះ​និង​បាន​បាត់​ទៅ​រយៈ​ពេល​ខ្លី ។
 
កាត់​បន្ថយ​ការ​ចាស់
ការ​ផឹក​ទឹក​ក្តៅ​អាច​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ចាស់​មុន​អាយុ​និង​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​នូវ​ការ​បន់​បែន​របស់​ស្បែក ។
 
កាត់​បន្ថយ​ការ​ឈឺ​ចាប់
ការ​ផេឹក​ទឹក​ក្តៅ​អាច​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ឈឺ​ចាប់​ពេល​មក​រដូវ​ព្រោះ​វា​ជា​មធ្យាបាយ​ធម្មជាតិ​ដែល​ជួយ​ដល់​សាច់​ដុំ​ក្រពះ ។
 
ជួយ​សម្រក​ទម្ងន់
ផឹក​ទឹក​ក្តៅ​ជា​រាង​រៀល​ព្រឹក​ជួយ​សម្រក​ទម្ងន់​បាន​លឿន​និង​ល្អ​សម្រាប់​តម្រង​នោម ។
 
បង្កើន​លំ​ហូរ​ឈាម
ផឹក​ទឹក​ក្តៅ​នៅ​ពេល​ព្រឹក​ជួយ​បង្កើន​លំហូរ​ឈាម​និង​ជួយ​កម្ចាត់​ជាតិ​ពុល​ចេញ​ពី​រាង​កាយ ។
 
Loading...
Loading...