របៀបធ្វើ សម្លម្ជូត្រីឆ្អើ

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
 • ត្រីឆ្អើ ឬ ត្រីងៀតអាំង ៣ខាំ
 • ប៉េងប៉ោះ ៥ផ្លែតូចៗ
 • រំដេង ហាន់ស្តើងៗ ៦ទៅ៧ចំនិត
 • គល់ស្លឹកគ្រៃ ២ទៅ៣គល់ (ហាន់ប្រឆិតៗ)
 • ស្លឹកក្រូចសើច ៦ទៅ៧សន្លឹក
 • ទឹកត្រី ៣ស្លាបព្រាបាយ
 • ម្ទេសគ្រៀម ១០ផ្លែ
 • ខ្ទឹមក្រហម ៥ដុំ ពុះជាពីរ
 • ទឹកអំពិលទុំ ២ស្លាបព្រាបាយ
 • ម្រេះព្រៅ
 • ទឹក ១លីត្រ
របៀបធ្វើ
 1. ដាំទឹកអោយពុះ ដាក់ខ្ទឹមក្រហម រំដេង ស្លឹកក្រូច គល់ស្លឹកគ្រៃ រួចដាក់ទឹកត្រី ទឹកអំពិលទុំ និងប៉េងប៉ោះចូលដាំអោយពុះប្រហែល ២នាទី។
 2. ពេលទឹកកំពង់ពុះ ហែកត្រីដាក់ (ហែកជាដំៗ) រួចដាក់ស្លឹកម្រេះព្រៅ និងម្ទេសចូលជាការស្រេច៕
Sour and Spicy Smoked Dry Fish Soup
 
 • 300 g of Smoked dry fish
 • 5 tomato (cut into well piece)
 • 5-6 shallots (crush)
 • 6-7 galangal (sliced)
 • 2-3 lemongrass (cut into well pieces)
 • 6-7 Kaffir lime leaves
 • 3 tbsp of fish sauce
 • 10 fried dry chili
 • 1 cup of holy basil
 • 2 tbsp of tamarind juice
 • 2 cup of water
 1. Boil water add shallot, galangal, lemon grass and Kaffir lime leaves. Season with fish sauce, tamarind juice and tomato simmer over lover heat 2 minutes.
 2. Add Smoked dry fish, chili and holy basil. Ready to serve.

របៀបធ្វើ សម្លម្ជូត្រីឆ្អើ :: Cam Location

Loading...
Loading...