របៀបធ្វើ ស្ងោជ្រក់គ្រឿងសមុទ្រ

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
 • គ្រឿងសមុទ្រ ៣ទៅ៤ខាំ (តាមចំនូលចិត្ត មឹក គ្រុំ បង្គា ជើងក្តាម)
 • ផ្សិតចំបើង កន្លះខាំ (ពុះជាពីរ)
 • រំដេង ហាន់ស្តើងៗ ៦ទៅ៧ចំនិត
 • គល់ស្លឹកគ្រៃ ២ទៅ៣គល់ (ហាន់ប្រឆិតៗ)
 • ស្លឹកក្រូចសើច ៦ទៅ៧សន្លឹក
 • ទឹកត្រី ២ទៅ៣ស្លាបព្រាបាយ
 • ទឹកក្រូចឆ្មារ ៣ទៅ៤ស្លាបព្រាបាយ
 • ម្ទេស
 • ជីនាងវង
 • ទឹក ១លីត្រ
របៀបធ្វើ
 1. ដាំទឹកអោយពុះ ដាក់ម្ទេស រំដេង ស្លឹកក្រូច គល់ស្លឹកគ្រៃ រួចដាក់ទឹកត្រី និងផ្សិតចូលទុកអោយពុះ។
 2. ដាក់គ្រឿងសមុទ្រចូល ទុកអោយពុះប្រហែល ២នាទី (កុំគ្រប) រួចបិទភ្លើង។ ដាក់ស្លឹកជី និងទឹកក្រូចឆ្មារកូអោយសព្វជាការស្រេច៕
Thai Spicy Seafood Soup
 
 • 300-400g of Seafood (that you like)
 • 50 g of mushroom
 • 6-7 galangal (sliced)
 • 2-3 lemongrass (cut into well pieces)
 • 6-7 Kaffir lime leaves
 • 2-3 tbsp of fish sauce
 • 3-4 tbsp of lime juice
 • 10 red chili
 • 1 cup of sweet basil
 • 2 cup of water
 1. Boil water add chili, galangal, lemon grass and Kaffir lime leaves. Season with fish sauce and add mushroom kept until boiling. 
 2. Add seafood simmer over lover heat 2 minutes. Turn off heat and add sweet basil and lime juice. Ready to serve.

របៀបធ្វើ ស្ងោជ្រក់គ្រឿងសមុទ្រ :: Cam Location

Loading...
Loading...