របៀបធ្វើ បុកអំពិលជាមួយត្រីឆ្អើ

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
 • អំពិលខ្ចី 2ខាំ
 • សាច់ត្រីឆ្អើ ១ខាំ
 • ខ្ទឹមស ៦កំពឹល
 • ម្ទេស តាមចំនូលចិត្ត
 • ស្ករ ១ស្លាបព្រាបាយកន្លះ
 • អំបិល ១ស្លាបព្រាកាហ្វេ
របៀបធ្វើ
 1. បុកម្ទេសអោយម៉ត់ រួចដាក់ខ្ទឹមចូលបុកអោយម៉ត់។ រួចដាក់អំពឹលចូលបុកអោយម៉ត់ (កុំម៉ត់ពេក) រួចដាក់អំបិល និងស្ករចូល បុកអោយរលាយស្ករនិងអំបិល រួចដាក់ត្រីឆ្អើចូលបុកអោយម៉ត់តិចៗ (កុំម៉ត់ពេក ទុកអោយនៅដុំៗខ្លះ) ជាការស្រេច៕
Fresh Tamarind and Smoked Fish
 • ½ lb fresh tamarind
 • 100g smoked dried fish
 • 6 cloves of garlic
 • 5 red chillies
 • 1 ½ tbsp sugar
 • 1 tsp salt
 1. Using a motar and pestle grind the chillies and garlic. 
 2. Once ground add the tamarind and pestle until small then add in the salt and sugar pestle 2 minutes.
 3. Add in the smoked fish (Before you add the fish, toast them for 3-4 minutes or so) and pestle 2 or 3 minutes (don’t ground the fish too much). We are done.

របៀបធ្វើ បុកអំពិលជាមួយត្រីឆ្អើ :: Cam Location

Loading...
Loading...