របៀបធ្វើ ភ្លាបង្គា

Loading...
‪គ្រឿងផ្សំ‬
 • បង្គា
 • ទឹកក្រូចឆ្មារ ៣ ស្លាបព្រាបាយ
 • ទឹកត្រី ៣ ស្លាបព្រាបាយ
 • ម្ទេស តាមចំនូលចិត្ត
 • ស្ករស ១ ស្លាបព្រាបាយ
 • ខ្ទឹមក្រហម ២ ដុំ
 • ម្ទេសឆា (ម្ទេសជ្រក់) ២ ស្លាបព្រាបាយ (តាមចំនូលចិត្ត)
 • គល់ស្លឹកគ្រៃ ២ គល់
 • ស្លឹកខ្ទឹម ៣ ដើម
 • ស្លឹកក្រូចសើច ៣ សន្លឹក
 • ជីអង្កាម ១ កូនចានចង្កឹះ

របៀបធ្វើ ភ្លាបង្គា

របៀបធ្វើ ភ្លាបង្គា

របៀបធ្វើ ភ្លាបង្គា

របៀបធ្វើ ភ្លាបង្គា :: Cam Location

Loading...
Loading...