របៀបធ្វើ បង្គាឆាខ្ទឹមស

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
 • បង្កា ១០-១៥ 
 • ម្រេចគ្រាប់ កន្លះស្លាបព្រាបាយ
 • រឹសតាំងអោ ១ស្លាបព្រាបាយ
 • ប្រេងឆា ១ស្លាបព្រាបាយកន្លះ
 • ខ្ទឹមស 20កំពឹស
 • ទឹកស៊ីអ៊ីវ ១ស្លាបព្រាបាយ
 • ស្ករ កន្លះស្លាបព្រាបាយ
 • ស្លឹកតាំងអោ
របៀបធ្វើ
 1. បុកម្រេចអោយម៉ត រួចដាក់រឹសតាំងអោចូលបុកអោយម៉ត់ រួចដួសទុកមួយអន្លើ។
 2. បុកខ្ទឹមសអោយម៉ត់ ទុកមួយអន្លើ។
 3. ដាំប្រេងឆា ដាក់ខ្ទឹមសចូលឆាអោយក្រហមហើយស្រួយ សឹមដាក់ម្រេចចូលឆាអោយឈ្ងុយ រួចដាក់បង្គាចូលឆាពីរបីត្រឡប់។
 4. ដាក់គ្រឿផ្សំរសជាតិចូល ឆាអោយសព្វ និងឆ្អឹន ដួសដាក់ចានសម្រាប់ទទួលទាន ដាក់ស្លឹកតាំងអោពីលើជាការស្រេច៕
Stir Fried Shrimp with Garlic
 
 • 10-15 shrimp
 • 1/2 tbsp of black pepper
 • 1 tbsp of coriander root
 • 1 1/2  tbsp of oil
 • 1/4 cup of garlic cloves
 • 1 tbsp of soy sauce
 • 1/2 tbsp of sugar
 • coriander leave
 
 1. Pound black pepper and coriander root than set aside. Pound garlic.
 2. Heat oil in a wok add garlic stir fried until golden crispy. Add pepper mixture stir fried until frabrance and add shrimp. 
 3. Season with soy sauce and sugar mix well.
 4. Remove to served dish and top with coriander leave. Ready to served.

របៀបធ្វើ បង្គាឆាខ្ទឹមស :: Cam Location

Loading...
Loading...