របៀបធ្វើ ឆាត្រកួនជាមួយសៀង

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
  • ត្រកួនទឹក ៣ខាំ ហាន់ខ្លីៗល្មម
  • សៀង ១ស្លាបព្រាបាយ
  • ប្រេងខ្យង ២ស្លាបព្រាបាយ
  • ស្ករ ១ស្លាបព្រាបាយ
  • ម្ទេស ៤-៥ ដំអោយបែក
  • ខ្ទឹមស ៤-៥ ដំអោយបែក
  • ទឹក កន្លះចានចង្កិះ
  • ប្រេងឆា ៤ស្លាបព្រាបាយ
របៀបធ្វើ
  1. លាយ ប្រេងខ្យង ស្ករ សៀង និងទឹកកូរអោយសព្វ រួចយកទៅលាយជាមួយ ត្រកួន ម្ទេស និងខ្ទឹមស។
  2. ដាំប្រេងឆាអោយក្តៅ ដោយប្រើកំដៅខ្លាំង រូចដាក់ត្រកួនចូល ឆារហូតដល់ឆ្អឹនជាការស្រេច៕
 
Stir Fry Water Spinach
 
#Ingredients
- 300 g of water spinach 
- 1 tbsp salted soy beans
- 2 tbsp of oyster sauce
- 1 tbsp of sugar
- 4-5 red chilies
- 4-5 garlic cloves
- ½ cup water
- 4 tbsp of cooking oil
 
#Preparation
- Cut water spinach into 2 inch 
- Pound garlic and chilies 
- Mix in sugar, salted soy beans and oyster sauce in water.
- Pour on the mixture 
- Heat the oil in the wok on high heat add the mixture stir fried until cooked. Ready to serve with boiled rice.
 

របៀបធ្វើ ឆាត្រកួនជាមួយសៀង :: Cam Location

Loading...
Loading...