របៀបធ្វើ ឆាផ្សិតទឹកប៉ាវហ៊ឺ

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
  • ផ្សិតចំបើង 100g
  • ផ្សិតឡេវ 100g
  • ទឹកប៉ាវហ៊ឺ 50g
  • ស្ករស
  • ខ្ញីបន្តិច
  • ស្លឹកខ្ទឹម
របៀបធ្វើ
  1. ស្ងោរផ្សិតចំបើង និងផ្សិតឡេវឲ្យឆ្អិនល្មមរយៈពេលប្រហែល 10នាទី រួចស្រង់ទុកឲ្យស្រស់ទឹក។
  2. បំពងខ្ញី និងស្លឹខ្ទឹមក្នុងខ្ទះ ដាក់ផ្សិតទាំងពីរបែបចូល បន្ទាប់មកចាក់ ទឹកប៉ាវហ៊ឺ និងស្ករសបន្តិច ចូលឆាដោយប្រើកម្តៅល្មម រហូតដល់ឆ្អិន ទទួលទានជាការស្រេច។

របៀបធ្វើ ឆាផ្សិតទឹកប៉ាវហ៊ឺ :: Cam Location

Loading...
Loading...