របៀបធ្វើ ត្រីចំហុយបុកជាមួយអន្លក់ខ្ចី

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
 • ត្រីចំហុយ ២
 • ម្ទេស ៥ទៅ៧គ្រាប់
 • ខ្ទឹមស ១០ក្រាម
 • ខ្ទឹមក្រហម ២០ក្រាម
 • ទឹក ៣៥ក្រាម
 • ទឹកក្រូចឆ្មារ ២ស្លាបព្រាបាយ
 • ទឹកត្រី កន្លះស្លាបព្រាបាយ
របៀបធ្វើ
 1. ចៀនត្រីចំហុយអោយក្រហម រួចប៉េះឆ្អឹងចេញអោយអស់។
 2. លីងម្ទេស ខ្ទឹមស និងខ្ទឹមក្រហមអោយក្រហមបន្តិច។ រួចយកទៅបុកអោយម៉ត់ សឹមដាក់ត្រីចូលបុកជាមួយគ្នាអោយម៉ត់ សឹមដាក់ទឹក ទឹកត្រី និងទឹកក្រូចឆ្មារចូលកូអោយសព្វ ញុំាជាមួយអន្លក់ខ្ចីៗជាការស្រេច៕
Mackerel Chili Dip
 
 • 2 medium size mackerel fish
 • 5-7 chilies
 • 10 g of garlic
 • 20 g of shallots
 • 35g of water
 • 2 tbsp of lime juice
 • ½ tbsp of fish sauce
 
 1. Stir fried mackerel fishes than remove fish bone. 
 2. Pound all ingredients until smooth than add fish pound until smooth. Add water, lime juice and fish sauce mix well. Ready to serve. 

របៀបធ្វើ ត្រីចំហុយបុកជាមួយអន្លក់ខ្ចី :: Cam Location

Loading...
Loading...