របៀបធ្វើ ឆាចាប់ឆាយ

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
 • ផ្កាខាត់ណាខៀវ ៥០ក្រាម (ហាន់ជាចំនិតៗ)
 • ស្នៀតពោត ៥០ក្រាម (ហាន់ប្រឆិតៗ)
 • ការ៉ុត ៥០ក្រាម (ហាន់ជាកង់ស្តើងៗ)
 • ផ្សិតគ្រៀម ៣ទៅ៥ (ត្រាំទឹកអោយរីក)
 • សាច់ជ្រូក ២០ក្រាម (ហាន់ស្តើងៗ)
 • ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំ ១ស្លាបព្រាបាយ
 • ស្ករ កន្លះស្លាបព្រាបាយ
 • ប្រេងខ្យង ១ស្លាបព្រាបាយ
 • ទឹកស៊ីអ៊ីវ កន្លះស្លាបព្រាបាយ
 • ទឹក ១ស្លាបព្រាបាយកន្លះ
 • ប្រេងខ្យង ១ស្លាបព្រាបាយ
របៀបធ្វើ
 1. ដាំទឹកអោយពុះ ដាក់ការ៉ុត និងផ្កាខាត់ណាស្រុះអោយទន់បន្តិច រួចស្រង់ដាក់ត្រាំក្នុងទឹកត្រជាក់។
 2. ដាំប្រេងឆាអោយក្តៅដាក់ខ្ទឹមចូលឆាអោយក្រហម ដាក់សាច់ចូលឆាអោយឆ្អឹន រួចដាក់បន្លែចូលឆាពីរបីត្រឡប់សឹមដាក់ទឹក ទឹកស៊ីអ៊ី ប្រេងខ្យង និងស្ករចូលឆាអោយសព្វ និងឆ្អឹនជាការស្រេច៕
Stir Fried Vegetable with Pork
 
 • 50 g of broccoli
 • 50 g of baby corn
 • 50 g of carrot
 • 3-5 of mushrooms
 • 20 g of pork
 • 1 tbsp of garlic chopped
 • ½ tbsp of sugar
 • 1 tbsp of oyster sauce
 • ½ tbsp of soy sauce
 • 1 ½ tbsp of water
 • 1 tbsp of oil
 
 1. Cut baby corn, broccoli and carrot into bite size.
 2. Scald broccoli and carrot and soak in cold water.
 3. Heat oil in a wok add garlic chop stir until fragrance add pork stir fried until cooked.
 4. Add vegetable and water. Season with soy sauce, oyster sauce and sugar mix well. Ready to serve.

របៀបធ្វើ ឆាចាប់ឆាយ :: Cam Location

Loading...
Loading...