របៀបធ្វើ ឆាសណ្តែកនឹងបង្គារ

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
 • សណ្តែកចិន (ហោលិងតាវ) ១ខាំកន្លះ
 • បង្អារ ៥
 • ខ្ទឹមសចិញ្រ្ចាំ ១ស្លាបព្រាបាយ
 • ទឹកស៊ីអ៊ីវ កន្លះស្លាបព្រាបាយ
 • ប្រេងខ្យង ១ស្លាបព្រាបាយ
 • ស្ករ កន្លះស្លាបព្រាបាយ
 • ទឹក ១ស្លាបព្រាបាយកន្លះ
 • ប្រេងឆា ១ស្លាបព្រាបាយ
របៀបធ្វើ
 1. ដាំខ្ទះអោយក្តៅ ដាក់ខ្ទឹមសចូលឆាអោយក្រហម ដាក់បង្គារចូលឆាបីបួនត្រឡប់ សឹមដាក់សណ្តែកចូលឆាបីបួនត្រឡប់ទៀត រួចដាក់ទឹក ស្ករ ទឹកស៊ីអ៊ីវ និងប្រេងខ្យងឆាអោយសព្វ ជាការស្រេច៕
Stir Fried Peas with Shrimp
 • 150 g of peas
 • 3-5 of shrimp
 • 1 tbsp of garlic chop
 • ½ tbsp of sugar
 • 1 tbsp of oyster sauce
 • ½ tbsp of soy sauce
 • 1 ½ tbsp of water
 • 1 tbsp of oil
 
 1. Heat oil in a wok add garlic stir until fragrance. Add shrimp, peas and water season with soy sauce, sugar and oyster sauce. Mix well. Ready to serve. 

របៀបធ្វើ ឆាសណ្តែកនឹងបង្គារ :: Cam Location

Loading...
Loading...