របៀបធ្វើ សាំងវុិចដុត

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
  • នំបុ័ងបន្ទះ 
  • ពងក្រូច
  • ពោត
  • ស្លឹកខ្ទឹម ហាន់ល្អិតៗ
  • ការ៉ុត ហាន់ល្អិតៗ
  • ឈីស
  • ហែម ឬ Bacon ហាន់តូចៗ
  • ម្រេសម៉ត់
របៀបធ្វើ
  1. យកនំបុ័ងមួយចំនិត ចង្កត់ផ្នែកកណ្តាលអោយខូងបន្តិច គាស់ពងក្រូច ១គ្រាប់ដាក់ រួចរោយឈីសពីលើ ដាក់ Bacon ការ៉ុត ពោត ស្លឹកខ្ទឹម និងម្រេចពីលើអោយសព រួចយកទៅដុតដោយប្រើភ្លើង ១៨០អង្សា រយះពេល ៥ទៅ៧នាទីជាការស្រេច៕

របៀបធ្វើ សាំងវុិចដុត :: Cam Location

Loading...
Loading...