របៀបធ្វើ ទឹកសណ្តែកខ្មៅ

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
 • សណ្តែកខ្មៅ ៣០០ក្រាម
 • ទឹក ១លីត្រកន្លះ
 • ស្ករ ១ខាំ
របៀបធ្វើ 
 1. យកសណ្តែកលាងទឹកអោយស្អាត រួចត្រាំទឹកមួយយប់។ បន្ទាប់មកយកសណ្តែកលាងទឹកអោយស្អាត ហើយយកទៅកិនជាមួយទឹកអោយម៉ត់។
 2. យកសណ្តែកដែលកិនរួច ទៅច្រោះយកតែទឹក រួចយកទៅដាំអោយពុះ (ដួសពពុះចោលផង) រួចដាក់ស្ករចូល ទុកអោយពុះប្រហែល១នាទី ជាការស្រេច៕
Black Soy Bean Milk
 
 • 300 g of Black soy bean
 • 1500 ml of water
 • 100 g of sugar

 

 1. Soak black bean around overnight. Add soaked black bean into a blender and add some water. Process on high speed until the black bean is very fine. Strain through a colander lined with cheesecloth.
 2. Hold up the cloth and lightly squeeze out the milk. 
 3. Boil the black soymilk. Remove the bubble. Simmer around 5 minute over lower heat. Add sugar simmer around 1 minute. Ready to serve.

របៀបធ្វើ ទឹកសណ្តែកខ្មៅ :: Cam Location

Loading...
Loading...