របៀបធ្វើ នំចេកបុកចំហុយ

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
  • ចេកទុំ
  • ម្សៅអង្ករខ្សាយ
  • ខ្ទិះដូង ស្ករស
  • សសៃដូងកោស
  • អំបិលបន្តិច
វិធីធ្វើ
  1. ចេកបកសំបកចេញ រួចយក​មក​ច្របល់ រឺ ច្របាច់​ឱ្យបែក​ចូលគ្នា​អស់ ហើយ​ដាក់ សសៃ​ដូង​កោស​ ខ្ទិះ​ដូង​ ស្ករ​ស​ ម្សៅ​អង្ករ​ខ្សាយ​ និង​ អំបិល​បន្តិច​ រួច​ច្របល់​ចូល​គ្នា​អោយ​សព្វ​។
  2. យកស្លឹកចេក មកដាក់វេចចេក​បុកបត់​ឱ្យជិត រឺ យកទៅ​ដាក់ក្នុង​កូនចាន​តូចល្មម ក៍បាន។
  3. បន្ទាប់មកយកមក​ដាក់ក្នុងឆ្នាំង​ចំហុយ ទុកឱ្យឆ្អិន លើកចេញ រួចជា​ការស្រេច៕

របៀបធ្វើ នំចេកបុកចំហុយ :: Cam Location

Loading...
Loading...