របៀបធ្វើ ចេកឆាប

Loading...
គ្រឿងផ្សំ
  • ចេកណាំវ៉ាស្រគាលមួយស្និត
  • ស្ករស ២៥០ ក្រាម
  • ខ្លាញ់រាវ ៤០០ ក្រាម
វិធីធ្វើ
  1. បកសំបកចេកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកធ្វើការឈូសស្តើងៗដាក់ហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួត។
  2. បន្ទាប់ពីហាលស្ងួត ហើយដាក់ខ្ទះដាំឲ្យក្តៅ បន្ទាប់មកធ្វើការបំពងឲ្យស្រួយរួចហើយស្រងចេញទុកឲ្យស្រសខ្លាញ់។
  3. ដាក់ដាំទឹកស្កររំងាស់ឲ្យឡើងជើងអង្ក្រង បន្ទាប់មកធ្វើការចាក់ចេកចូលជ្រួយត្រលប់ឲ្យស្ងួតទឹក បន្ទាប់មកស្រងចេញដាក់ហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតដាក់ក្នុងកែវគ្របឲ្យជិតទុកបានយូរថ្ងៃ៕

របៀបធ្វើ ចេកឆាប :: Cam Location

Loading...
Loading...