របៀបធ្វើ ដំឡូងឆឹង

Loading...
គ្រឿងផ្សំ 
  • ដំឡូង ចិតជាបន្ទះៗ
  • ស្ករត្នោត 
  • កំបោរ
  • ខ្ទិះដូង ( ខ្ទិះដើម ) 
  • អំបិល
វិធីធ្វើ
  1. យកដំឡូងដែលយើងចិតហើយ មកត្រាំក្នុងទឹកកំបោរ 15 នាទី រួចស្រង់មកលាងចេញអោយស្អាត។
  2. ដាក់ឆឹងស្ករ អោយចេញជើងអង្ក្រង រួចដាក់អំបិលបន្តិច ដំឡូង និង ខ្ទិះដូងចូល ហើយកូរអោយសព្វចូលជាតិ រំងាស់ទុកទាល់តែដាច់ទឹក លើកចេញរួចជាការស្រេច ។

របៀបធ្វើ ដំឡូងឆឹង :: Cam Location

Loading...
Loading...