វិធីធ្វើការ៉េមចេក

Loading...

វិធីធ្វើការ៉េមចេក ដ៏សាមញដែលអ្នកនឹងស្មាន់មិនដល់ថាវាងាយស្រួលធ្វើយ៉ាងនេះសោះ។ កំុអោយខាត់ពេលធ្វើទាំងអស់គ្នាដូចរូបមន្តខាងក្រោមនេះ ៖

គ្រឿងផ្សំ
  • ចេក ( ដុំសំប៉ែតៗ )
  • ផ្លែមាន ( បក់ជា២ )
  • សណ្ដែកដីលីង ( ដុំឲ្យតូច ឬ មិនដុំតាមកាចូលចិត្ត )
  • ផ្លែដូង ( យកតែសាច់ ដូង យកដូងខ្ចីសាច់ទន់ )
  • ខ្ទិះដូង ( ទឹកក្ដៅឧណ្ណៗ យកខ្ទិះដូង)
  • ខ្នុរ ( បេះជាសរសៃៗ )
  • ទឹកដោះគោខាប់
វិធីធ្វើ
  1. គ្រឿងដែលរៀបចំទុក លាយចូលគ្នាឲ្យសព្វ។
  2. ដាក់ចូលថង់ រួចហើយបិតមាត់ថង់ ឬ ចងមាត់ថង់។
  3. ដាក់ចូលទូរទឹកកក កន្លែងកកជាការស្រេច៕

វិធីធ្វើការ៉េមចេក

វិធីធ្វើការ៉េមចេក :: Cam Location

Loading...
Loading...